Kinderopvang in België : Wat Zijn De Regels? Hoe Werkt Het?

Kinderopvang is van groot belang voor veel ouders die werken, of een opleiding zorgen. Het is voor hen dat ook heel prettig dat er voldoende mogelijkheden beschikbaar zijn wanneer ze hier gebruik van willen maken. Zo kunnen ze er namelijk voor zorgen dat ze zelf voldoende tijd hebben om te werken, of een opleiding te volgen. Dit kan van groot belang zijn voor de toekomst van het hele gezin, waaronder die van het kind.

Uiteraard bestaan er rondom de kinderopvang een aantal verschillende regels. Zo is het bijvoorbeeld goed om te weten dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de formele en informele kinderopvang. Wanneer er namelijk geen sprake is van een officiële instelling gaat het om informele opvang en wordt er eigenlijk helemaal niet gesproken van opvang. In dat geval gaat het bijvoorbeeld om grootouders, andere familieleden of buren die de kinderen een dagje verzorgen. Dit kan bijvoorbeeld voor komen wanneer de ouders een dagje uit gaan, of om een andere reden even niet in staat zijn de kinderen te verzorgen. Ook kan het natuurlijk voor komen dat ze even een keertje samen willen zijn, maar dit verder niet structureel van aard is. In dat geval is het gewoon mogelijk om voor de informele opvang te kiezen en er op die manier voor te zorgen dat de kinderen in ieder geval in goede handen zullen zijn.

Uiteraard is er aan de andere kant ook de formele kinderopvang. Deze opvang bedoelt men over het algemeen wanneer men hier over spreekt. Het gaat hier om de opvang van de kinderen door mensen die hier geen familie van zijn. Om de familiegrens te beperken is er door de overheid gekozen voor de vierde graad. Wanneer men binnen de vierde graad familie is gaat het namelijk om informele opvang en geldt dit dus niet als formele opvang. Binnen de formele opvang is er gezorgd voor een aantal regels die er voor zorgen dat de kinderen op de juiste manier worden opgevangen. Zo is er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de werknemers van de kinderdagverblijven voldoende geschoold zijn en natuurlijk op een goede manier met kinderen omgaan. Op die manier is het namelijk mogelijk om ervoor te zorgen dat de kinderen een goede tijd zullen hebben tijdens hun verblijf en zich op het zelfde moment ook nog eens kunnen ontwikkelen.

De formele opvang wordt daarbij gecontroleerd door de Zorginspectie. Dit betekent dat er wordt gekeken naar de verschillende voorzieningen die er worden geboden en de kwaliteit hiervan. Alleen wanneer de Zorginspectie vindt dat er voldoende kwaliteit geboden wordt mag een instelling zich een kinderdagverblijf noemen. Wanneer de inspectie onvoldoende tevreden is zal het kinderdagverblijf een verbetering moeten tonen, om ook daadwerkelijk kinderen op te mogen vangen. Wanneer dit niet gebeurt zal de status van kinderdagverblijf de instelling ontnomen worden.